• CodeCamp predavanje: JavaScript Frameworks

    Prošlog četvrtka, u sklopu CodeCamp-a, održano je predavanje na temu "JavaScript Frameworks". Cilj nam je bio predstaviti više aplikativnih okvira (frameworks) i biblioteka (libraries), te Elm kao funkcionalni jezik. Ovo je kratak osvrt na sve spomenuto, uz prednosti i nedostatke predstavljenih alata s osobnog gledišta predavača.

    Dino Repac - 12.12.2016