• Design Talks 4: Hero Edition

    Četvrto izdanje Design Talksa donijelo je nešto drugačiji koncept od prijašnjih. Ovaj put poslušali smo nekoliko predavanja, za razliku od prošlih na kojima se obrađivala samo jedna tema.

    Mihael Tomić - 16.11.2016